Retalls d'absències: a la mare

Seguit d'imatges que volen reflectir la malaltia de la meva mare... i la seva absència.

Les imatges aniran canviant al ritme marcat, tal com passàven els dies.